Acceso directo al contenido Acceso directo al menu
The way of change
Treballem des de la visió estratègica a la dimensió operativa

The way of change

Tenim una metodologia de treball orientada a moure indicadors de negoci sincronitzant la millora del negoci i de les persones.

Implantem en tres fases

Fixem el repte de canvi

Fixem el repte de canvi

Seleccionem els indicadors financers i de client que cal millorar i l'objectiu que volem aconseguir. Detallem l'evolució necessària en els diferents àmbits de negoci i identifiquem els hàbits i prioritats que han de canviar en els col·lectius clau per assolir els objectius de negoci.

Determinem el pla d'implantació

Determinem el pla d'implantació

Analitzem la complexitat del canvi en funció de l'evolució necessària en drivers i criteris de negoci, en rols i model de gestió, en hàbits i prioritats i fixem plans d'implantació per col·lectiu orientats a accelerar la millora del negoci.

Implantem i monitorem el canvi

Implantem i monitorem el canvi

Implantem en 4 fases utilitzant metodologies que garanteixen la transferència al lloc de treball i mesurem l'evolució mitjançant indicadors de negoci i de persones (habilitats) garantint la sostenibilitat en el temps.