Acceso directo al contenido Acceso directo al menuAVÍS LEGAL

Informació de la societat

D'acord amb el que estableix la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, indiquem a continuació les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:

Titular: “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” ( "NEXE THE WAY OF CHANGE, SL"; "NEXE THE WAY OF CHANGE IBERIA, SL"; "NEXE KNOWLEDGE & CHANGE, SL"; ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, SL "; i , "MOSTAZA COMUNICACIÓN, SL").

Domicili: Avinguda Diagonal 440, planta 5a, codi postal número 08037, Barcelona (Espanya).

Objecte

Aquest avís legal regula l'accés i ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web http: /www.nexe.com (en endavant, "pàgina web"), titularitat de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP", així com els continguts i serveis que en elles s'inclouen.

L'accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l'usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i acceptació d'aquestes condicions generals. Per tant, es recomana que l'usuari les llegeixi detingudament.

"NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.´

Accés i ús del web

Els continguts d'aquest lloc web tenen com a objecte el facilitar una informació de caràcter general i en cap cas constitueixen assessorament legal o professional. "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" ni cap dels membres que integren la signatura, a títol individual i / o col·lectiu, accepta cap tipus de responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats per l'ús que es faci de la informació continguda al lloc web. L'Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquesta pàgina web podrien no reflectir l'estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades i vam advertir que els materials continguts en aquesta pàgina web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret.

"NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" no es fa responsable del contingut d'altres llocs web vinculats o accessibles des d'aquest lloc web a través d'enllaços d'hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l'aprovació dels seus continguts per part de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" ni l'existència de cap tipus d'associació entre "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d'aquest lloc web estan prohibides sense el previ consentiment exprés de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP". Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del lloc web en tant això sigui estrictament necessari per a l'ús i visualització del lloc web des d'un ordinador personal.

"NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

El propietari d'aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d'altre tipus que pogués ocasionar a l'usuari visitant l'accés als continguts d'aquest lloc. Per això, "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Derechos de propiedad intelectual e industrial

“NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” no cede ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la página web ni sobre ninguno de sus elementos integrantes, quedando expresamente prohibidos al Usuario la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de ellos, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado por el titular de los correspondientes derechos.

El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los Contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos (software y hardware), siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional. El Usuario deberá respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre la web, de titularidad de “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” o de terceros.

Redes sociales

“NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” informa que dispone de un perfil en varias redes sociales. Todas ellas han sido creadas con la finalidad principal de publicitar los servicios y productos de “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” y permitir a los usuarios de la Red Social, que deben ser mayores de 16 años, compartir opiniones y hacer comentarios, compartir links, subir fotografías, etc. para que estén visibles en la Red Social. El usuario podrá unirse a los grupos o perfiles que “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” tiene en las distintas redes sociales. El usuario que se haga fan de alguno de estos grupos o perfiles, mostrando así interés en la información que se publicite en la red social, acepta las condiciones de uso y política de privacidad de la red social correspondiente.

Ley aplicable y Jurisdicción

Los presentes términos y condiciones se rigen por la legislación española. La interpretación y resolución de cualquier conflicto que se pueda derivar de la participación del Usuario en los servicios de esta web estará sujeta a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

© 2018 “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” Prohibida su reproducción total o parcial. Reservados todos los derechos.