Acceso directo al contenido Acceso directo al menuPOLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” ( "NEXE THE WAY OF CHANGE, SL"; "NEXE THE WAY OF CHANGE IBERIA, SL"; "NEXE KNOWLEDGE & CHANGE, SL"; "ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, SL", i, "MOSTAZA COMUNICACIÓ, SL").

 • Rambla Catalunya, número 111, planta 3r, porta 1a, codi postal número 08008, Barcelona (Espanya)

Finalitats principals del tractament

 • Gestionar la contractació de productes i / o serveis.

 • Enviament de comunicacions comercials.

 • Resolució de consultes plantejades a través de pàgina web i / o xarxes socials.

BASES LEGITIMADORES PRINCIPALS

 • Execució del contracte.

 • Consentiment.

 • Interès legítim.

 • Compliment d'obligacions legals.

DRETS

 • Entre d'altres, dret d'accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades, dret a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en el cas que el tractament estigui basat en l'interès legítim.

PROCEDÈNCIA

 • Facilitats pel titular.QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS?

 • Titular: “NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP” ( "NEXE THE WAY OF CHANGE, SL"; "NEXE THE WAY OF CHANGE IBERIA, SL"; "NEXE KNOWLEDGE & CHANGE, SL"; "ARISE CULTURE AND LEADERSHIP, SL"; i "MOSTAZA COMUNICACIÓ, SL").

 • Domicili: Rambla Catalunya número 111, planta 3r, porta 1a, codi postal número 08008, Barcelona (Espanya).

AMB QUINA FINALITATS TRACTEM LES DADES PERSONALS?

L'informem que les dades proporcionades seran incorporades a fitxers titularitat de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP", per a la gestió dels comptes com a clients, així com per a l'enviament d' informació addicional (invitacions a esdeveniments, enquestes de satisfacció, promocions, formacions), per la qual cosa tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

 • Gestió del compte de client;

 • Proporcionar-accés a continguts i serveis exclusius per a client;

Així mateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de la casella establerta a aquest efecte en el formulari de registre, podrem tractar les seves dades per a:

 • Remetre-li la newsletter informativa i informació addicional relacionada amb els serveis de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP", com, per exemple, enquestes de satisfacció, invitacions a esdeveniments, formacions i promocions.

QUAN TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES I A QUI ELS CEDIM?

En cap cas les seves dades seran tractades fora de la Unió Europea, ni cedides, venudes, llogades o posades a la seva disposició de cap altra manera a cap tercer, llevat de les empreses integrants de "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" amb els únics efectes de realitzar activitats amb la idèntica finalitat.

Totes les dades que proporcioni a "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" seran tractats indefinidament mentre sigui client. Un cop es doni de baixa, les seves dades podran ser conservades durant el termini legal que sigui aplicable en cada moment perquè els titulars de les bases de dades puguin complir amb la normativa vigent.

En qualsevol moment pot oposar a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició d'usuari, llevat que es doni de baixa com a tal.

QUINS DRETS LI ASSISTEIXEN EN CAS DE TRACTAMENT DE DADES?

Així mateix, l'informem de que gaudeix d'un dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació o portabilitat, que podrà fer efectiu en qualsevol moment mitjançant la remissió d'una comunicació escrita a "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP", amb domicili social a Barcelona, ​​Rambla Catalunya, número 111, planta 3r, porta 1a, codi postal nombre 08008 o contactant amb nosaltres al correu electrònic rgpd@nexe.com. Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l'Autoritat de Control competent si considera que "NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" ha tractat les seves dades contravenint la present Política de privadesa o qualsevol altra normativa vigent relacionada.

"NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

"NEXE THE WAY OF CHANGE GROUP" es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica

Darrera actualització: 24 de maig de 2018